ประวัตินักกีฬาทีมชาติไทย
 
 
ชื่อนักกีฬา นาย อรัญ หอมระรื่น

ผลงานนักกีฬา

1. อันดับที่ 1 จากการแข่งขันวินด์เซิร์ฟรายการ 18th Sea Games รุ่น Lightweight Mistral
One Design Class Men ระหว่างวันที่ 9 - 17 2538 ณ หาดจอมเทียน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
ประเทศ

2. อันดับที่ 21 จากการแข่งขันวินด์เซิร์ฟ รายการ 26th Olympic Games รุ่น Mistral One
Design ระหว่างวันที่ 19 ก.ค. - 4 ส.ค. 2639

3. อันดับที่ 1 จากการแข่งขันวินด์เซิร์ฟรายการ 13 th Asian Games รุ่น Mistral One
Design Heavyweight Men Class ระหว่างวันที่ 5 - 20 ธ.ค. 2541 ณ หาดจอมเทียน เมืองพัทยา
จ.ชลบุรี ประเทศไทย

4. อันดับที่ 81 จากการแข่งขันวินด์เซิร์ฟรายการ Olympic Sydney Games 2000 รุ่น Mistral
Men ณ ประเทศ ออสเตรเลีย

5. อันดับที่ 1 จากการแข่งขันวินด์เซิร์ฟรายการ 21th Sea Games รุ่น Mistral Men Lightweight
ณ ประเทศมาเลเซีย

6. อันดับที่ 2 จากการแข่งขันวินด์เซิร์ฟรายการ 14th Asian Games รุ่น Mistral Light Men
ระหว่างวันที่ 29 ก.ย. - 14 ต.ค. 2545 ณ เมือง Pusan ประเทศเกาหลี

7. อันดับที่ 21 จากการแข่งขันวินด์เซิร์ฟรายการ Olympic Games 2004 รุ่น Mistral One
Design (Men) ระหว่างวันที่ 13 - 29 ส.ค. 2547 ณ เมือง Athen ประเทศกรีซ
 
 
         
 
 
การกีฬาแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทย
 
 
Copyright @ 2006 by Windsurfing Association of Thailand. All Right reserved.