สมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย

ขอขอบคุณ

ผู้สนับสนุนทุกๆหน่วยงาน

Lottery-Logo

Pattaya

thaitobacco

THAI Air Way

ACTIVITY

กิจกรรม

Malaysia2013

สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล

โรงงานยาสูบ

ISAF Youth World 2012

Email:wathai@cscoms.com

linkBar

TOP OF THE GULF REGATTA 2013
NeilPryde Racing Series
4th to 5th May 2013
Ocean Marina, Pattaya, Thailand
Organised by:
NeilPryde and the TOGR
in co-operation with the
Windsurfing Association of Thailand (WATH)

TOP OF THE GULF REGATTA 2013

0


       
 
 
การกีฬาแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทย
 
 
Copyright @ 2012 by Windsurfing Association of Thailand. All Right reserved.