เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2515 กีฬาวินด์เซิร์ฟ ได้เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยการเข้รามาด้วยกัน 2 ทาง
ดังนี้

1. เข้ามาเพื่อการผลิตและส่งออกโดยนายวรพันธ์ โชติกพนิช ร่วมกับเพื่อนชาวเยอรมัน ได้นำวินด์เซิร์ฟต้นแบบ
เพื่อเข้ามาทดลองผลิตในประเทศไทย จวบจนปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตวินด์เซิร์ฟอยู่ในอันดับ 1 ของโลก

2. เข้ามาโดยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเมืองพัทยา ในช่วงเวลาเดียวกันคือ พ.ศ. 2515 และนักท่องเที่ยวคนนี้ได้รู้จักกับ
นายบำรุง รวมทรัพย์ ซึ่งอยู่พัทยา นายบำรุง รวมทรัพย์จึงได้ทดลองเล่นกีฬาวินด์เซิร์ฟ และเป็นนักกีฬาวินด์เซิร์ฟ
คนแรกของประเทศไทย นายบำรุง รวมทรัพย์ ได้ทำการเผยแพร่กีฬาวินด์เซิร์ฟและสร้างนักกีฬาวินด์เซิร์ฟชั้นนำ
ของประเทศไทย อีกหลายคน เช่น นายสะอาด ปัญญาวัน, นายอนันต์ โห้สุวรรณ, นางสาวอมรา วิจิตรหงษ์, ฯลฯ
จากนั้นกีฬาวินด์เซิร์ฟก็ได้เป็นที่นิยมต่อประชาชนชาวไทย จนถึงปัจจุบัน
     
  ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 กลุ่มนักเล่นวินด์เซิร์ฟได้รวมตัวกันก่อตั้งสมาคม
และขอจดทะเบียน ขึ้นเป็นครั้งแรกโดยใช้ชื่อว่า
"สมาคมนักนิยมกระดานโต้คลื่นมีใบ" (Windglider Surfing Association)
มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 82 ถ.สุขุมวิท ซอย 23 เขตพระขโนง
กรุงเทพฯ โดยมีนายประกิจ รัตนสาขา เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นนายกสมาคมฯ
จนถึงปี พ.ศ. 2530 ได้มีการขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อสมาคมใหม่คือ
"สมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย" (ส.ว.ท)
หรือ
Windsurfing Association of Thailand (WATH)
     
โดยมีพลเรือเอก อุฬาร มงคลนาวิน เป็นนายกสมาคมฯ
และได้ย้ายสำนักงานอีกครั้ง มาตั้งอยู่ที่ อาคารสมุทรกีฬา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 และปัจจุบันนี้สำนักงานของสมาคมฯ
ตั้งอยู่ ณ ห้อง 262 โซน W7 ราชมังคลากีฬาสถาน 2088 ถ. รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2369-2520 โทรสาร. 0-2369-2521 โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม เป็นนายกสมาคมฯ คนปัจจุบัน
 
         
 
 
การกีฬาแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทย
 
 
Copyright @ 2006 by Windsurfing Association of Thailand. All Right reserved.