สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก "สมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย"
 
1. เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสมาคมต่อคณะกรรมการบริหาร
2. มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สมาคมเป็นผู้ดำเนินการ
3. ได้รับข้อมูลเอกสารและข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคม
4. มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในนามประเทศไทย
5. มีสิทธิ์เข้าประชุมใหญ่
6. มีสิทธิเสนอรายชื่อและออกเสียงในการเลือกตั้งนายกสมาคมตามรายละเเอียดดังนี้
    6.1 สมาชิกบุคคลหนึ่งมีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง ในกรณีที่ตนเองไม่สามารถออกเสียงได้ จะมอบหมายให้ผุ้หนึ่ง
ผุ้ใดออกเสียงแทนไม่ได้
    6.2 สโมสรสมาชิกหนึ่งมีสิทธิออกเสียงได้ 3 เสียง โดยที่ผู้ที่เป็นตัวแทนของสโมสรสมาชิกนั้น ต้องดำรงตำแหน่ง
เป็นผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ที่ได้รับการมอบหมายจากผู้บริหารสูงสุดของสโมสรสมาชิกนั้น เป็นลายลักษณ์อักษร
7. มีสิทธิได้รับสวัสดิการหรือความช่วยเหลือจากสมาคมตามความเหมาะสม
 
 
 
จำนวนสมาชิกของสมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย
 
บุคคลสามัญ (รายปี)   จำนวน 149 คน
บุคคลสามัญ (ตลอดชีพ)   จำนวน 14 คน
บุคคล (กิตติมศักดิ์)   จำนวน 50 คน
    รวม 213 คน
สโมสร / ชมรม   จำนวน 9 สโมสร / 2 ชมรม
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์   จำนวน 10 คน
 
 
รายนามสมาชิก สโมสร / ชมรม
 
ชื่อสมาชิก   นาวาโทพูนลาภ ทัตตะทองคำ
ประเภทสมาชิก   สโมสร
ชื่อที่ใช้ประกอบการ   สโมสรวินด์เซิร์ฟกองเรือยุทธการ
ที่อยู่สมาชิก   กองเรือยุทธบริการ เลขที่ 2002/1 หมู่ 2 ต. แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
โทร. 0-1653-1369
 
ชื่อสมาชิก   นายพาทิศ ไวว่อง
ประเภทสมาชิก   สโมสร
ชื่อที่ใช้ประกอบการ   สโมสรคลับลุงชัช
ที่อยู่สมาชิก   444/775 หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทร. 0-1340-2180
 
ชื่อสมาชิก   นายพาทิศ ไวว่อง
ประเภทสมาชิก   สโมสร
ชื่อที่ใช้ประกอบการ   สโมสรวินด์เซิร์ฟภาคตะวันออก
ที่อยู่สมาชิก   444/775 หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทร. 0-1340-2180
 
ชื่อสมาชิก   นายเชิดชัย ชาญสมุทร
ประเภทสมาชิก   ชมรม
ชื่อที่ใช้ประกอบการ   ชมรมวินด์เซิร์ฟ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่อยู่สมาชิก   มหาวิทยาลัยบูรพา เลยที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20131
โทร. (038) 390-045, 0-1696-9686
 
ชื่อสมาชิก   นายบำรุง รวมทรัพย์
ประเภทสมาชิก   สโมสร
ชื่อที่ใช้ประกอบการ   สโมสรวินด์เซิร์ฟเกาะช้าง
ที่อยู่สมาชิก   19/5 หมู่ 4 ไอยราการ์เด้นท์วิลเลจ หาดคลองพร้าว ต.เกาะช้าง กิ่งอำเภอเกาะช้าง
จังหวัดตราด 23000
โทร. 0-9939-3856, 0-1982-8381 แฟกซ์ 039-551-204
 
ชื่อสมาชิก   นางสาวอมรา วิจิตรหงษ์
ประเภทสมาชิก   สโมสร
ชื่อที่ใช้ประกอบการ   สโมสรอมราวินด์เซิร์ฟฟิ่ง
ที่อยู่สมาชิก   444/816 หมู่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-1862-9958
 
ชื่อสมาชิก   นายพงศธร แสงรุจี
ประเภทสมาชิก   สโมสร
ชื่อที่ใช้ประกอบการ   Blue Lagoon Watersports Club
ที่อยู่สมาชิก   23/4 หมุ่ 2 ซ. นาจอมเทียน 14 สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
โทร. 038-255-115-6 แฟกซ์. 038-255-014
 
ชื่อสมาชิก   นายธงชัย ไข่มุกข์
ประเภทสมาชิก   สโมสร
ชื่อที่ใช้ประกอบการ   สโมสรวินด์เซิร์ฟทัพทราย
ที่อยู่สมาชิก   106/1 หมู่ 11 ถ.สุขุมวิท ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130
โทร. 038-341-616
 
ชื่อสมาชิก   นายวัฒนวงค์ ว่องกิจชนะชัย
ประเภทสมาชิก   ชมรม
ชื่อที่ใช้ประกอบการ   ชมรมวินด์เซิร์ฟชายหาดชะอำ
ที่อยู่สมาชิก   โรงแรมเมธาวลัย ถ.ร่วมจิตต์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โทร. 0-7856-6693
 
ชื่อสมาชิก   นายวิทยา คุณปลิ้ม
ประเภทสมาชิก   สโมสร
ชื่อที่ใช้ประกอบการ   สโมสรวินด์เซิร์ฟเมืองพัทยา
ที่อยู่สมาชิก   75/16-17 ถ.หาดจอมเทียน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 038-231-958
 
ชื่อสมาชิก   นายกำธร ประเสริฐการ
ประเภทสมาชิก   สโมสร
ชื่อที่ใช้ประกอบการ   สโมสรโชคดีวินด์เซิร์ฟฟิ่งคลับ
ที่อยู่สมาชิก  

250/333 หมู่ 12 ซอยจอมเทียน 16 ถนนเลียบหาด ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-1861-3362

 
         
 
 
การกีฬาแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทย
 
 
Copyright @ 2006 by Windsurfing Association of Thailand. All Right reserved.