รายละเอียดส่วนตัว    
ืชื่อ-นามสกุล / สโมสร  
อายุ  
วัน / เดือน / ปี เกิด   พ.ศ.
ที่อยุ่ปัจจุบัน  
เบอร์โทรศัพท์  
     
สถานที่ทำงาน   * ถ้าไม่มีให้ใส่ "-" ( ขีดหรือ dash )
เบอร์โทรศัพท์   * ถ้าไม่มีให้ใส่ "-" ( ขีดหรือ dash )
     
มีความประสงค์ที่จะเข้าสมัครเป็นสมาชิกสมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย ประเภท
บุคคล โดยชำระค่าบำรุงตลอดชีพ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
บุคคล โดยชำระค่าบำรุงรายปี 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
สโมสร โดยชำระค่าบำรุงรายปี 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
หมายเหตุ : สมาชิกสโมสรจะต้องมีค่าสมัครแรกเข้า 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
     
เลือกรายละเอียดการชำระค่าบำรุงสมาชิก
โอนผ่านทางธนาคารกรุงเทพ สาขาสนามกีฬาราชมังคลาสถาน ชื่อบัญชีสมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย
ทางไปรษณี โดยสั่งจ่ายในนาม สมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย
เช็คเงินสด
     
 
 
หมายเหตุ : การสมัครเป็นสมาชิก ต้องมีสมาชิกกิตติมศักดิ์หรือสมาชิกสามัญรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน หรือ
สโมสรสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 1 สโมสรสมาชิก
 
         
 
 
การกีฬาแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทย
 
 
Copyright @ 2006 by Windsurfing Association of Thailand. All Right reserved.